19@zl-alu.com +8618825982330
Satunnaiset tarkastukset tuotannon aikana takaamaan laadun

Satunnaiset tarkastukset tuotannon aikana takaamaan laadun

Jul 06, 2018

Satunnaiset tarkastukset tuotannon aikana laadun takaamiseksi


Suulakepuristusprosessin aikana suulakepuristusjoukkojen johtaja mittaa lämpötilaa kannettavalla lämpömittarilla 10-20 minuutin välein ja kirjaa sen niin kuin on, jotta pysyisi ajan tasalla harkon lämpötilan muutoksesta ja säilyttäisi normaalin ekstruusiolämpötilan.

Puristamalla kiinnitä huomiota paine-eroon ja paine ei ylitä 210 kg / cm2. Paine laskee prosessin aikana normaalin suulakepuristuksen aikana. Jos paine ei pudota enempää kuin 1 minuutin kuluttua paineen levittämisestä, ekstruusiota on lopetettava laitteen ja muotin vaurioitumisen estämiseksi.

Suulakepuristumisnopeutta tulisi säätää erilaisten seosten erilaisten ominaisuuksien mukaan ja pienen epäpuhtauden seosten suulakepuristusnopeus voi olla suurempi.


quality control.jpg